சிறைக் கவிதை 11

Posted On மே 8, 2020

Filed under Uncategorized

Comments Dropped leave a response

சிறை பிரதிபலிக்கிறது

சிறைச்சாலையின் சுவர்களுக்குள், விஷயங்கள் எவ்வாறு வித்தியாசமாக இருந்திருக்கும் என்று சிந்திக்க நிறைய நேரம் இருக்கிறது.

அம்மாவைப் பற்றி சிந்திப்பது

டெர்ரி எல். ஷெர்மன்

இந்தச் சுவர்களுக்குள் இந்த சிறை
என் மனமும் எண்ணங்களும் சுதந்திரமாக ஓடுகிறது.
நான் அம்மாவையும் நாட்களையும் பற்றி நினைக்கிறேன்,
அவள் எனக்கு எவ்வளவு சொன்னாள். அவள் போகாமல் இருந்திருந்தால்
வாழ்க்கை எப்படி
இருந்திருக்கும் என்று எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது,
இந்த கம்பிகளுக்கு பின்னால் நான் இருப்பேன்
அவள் இன்று இங்கே
இருந்திருந்தால் என் வாழ்க்கை எப்படி வித்தியாசமாக இருக்கும்?
நான் மில்லியன் முறை கேட்டிருக்கிறேன்,
நான் அவளுடன் மட்டுமே பேசயிருந்தால் ம
அவள் என் குற்றங்களை நிறுத்தியிருக்கலாம்.
நாங்கள் இருந்த நேரத்திற்கு நான் நன்றியுள்ளவனாக இருக்கிறேன்,
ஆனால்
என் வாழ்க்கையில் எஞ்சியிருக்கும் இருண்ட வெற்றிடத்தை அவள் அறிந்திருக்க முடியாது
எனக்கு அவள் தேவை இனி அவளை இழக்க மாட்டேன்.
நான் உண்மையாக அவளை நேசிக்கிறேன்,
ஆனால் என் வாழ்க்கை வேறு என்று எனக்குத் தெரியும்
என்னால் பின்வாங்க முடியாது என்றும் எனக்குத் தெரியும்.

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s